جزئیات محصول

  • کد محصول: 13602711
  • نقشه: خطیبی
  • رج: ۵۵
  • ابعاد: 1.50 متر * 2.00 متر
  • بافت: تبریز